Lyhyesti:

  • sähköautoilijan mobiilisovellusvalikoima on sekava
  • avoin OCPP rajapintaprotokolla mahdollistaa uudenlaiset digipalvelut helpottamaan sähköautoilun arkea
  • eChargie-järjestelmässä on täysi OCPP tuki: miltei kaikki latauslaitteita on mahdollista käyttää eChargie-sovelluksella

”Miksi taas pitää ladata uusi appi?”

Sähköauton lataus on teknisesti yksinkertainen prosessi, eikä eroa perusperiaatteiltaan juurikaan esimerkiksi älypuhelimen latauksesta: sähköverkosta saatava energia muutetaan elektroniikan keinoin sopivaksi, jotta akku voi ottaa sitä vastaan. On siis ymmärrettävää, että sähköautojen lataukseen on tarjolla useita erilaisia laiteratkaisuja: yksinkertaisista pistorasiaan kytkettävistä laitteista aina suoraan suurteholinjaan kytkettyihin digitaalisesti ohjattuihin laitekokonaisuuksiin.

Tavallista sähköautoilijaa voi hämmentää lataukseen liittyvien erilaisten digipalveluiden suuri määrä, mikä näkyy tarpeena ladata monta eri mobiilisovellusta tekemään samaa asiaa: ladata autoa. Tätä epäkäytännöllisyyttä on pyritty ratkaisemaan roaming rajapinnoilla ja niiden eri sovelluksille, mutta haittana on ollut normaalia suurempi lataussähkön hinta.

Avoimista teknologioista helpotusta arkeen

Avointen teknologiaratkaisujen puolelta löytyy myös vaihtoehto, joka helpottaa sähköautoilijan arkea: OCPP (Open Charge Point Protocol). Tämä on avoin protokolla, jonka avulla latausasemat voivat kommunikoida keskushallintajärjestelmien sekä muiden yhteensopivien laitteiden kanssa. OCPP mahdollistaa merkittäviä sähköautoilijaa helpottavia teknologiaratkaisuja:

Yhteentoimivuus:

OCPP mahdollistaa yhteentoimivuuden eri latausasemien ja verkon tarjoajien välillä. Tämä tarkoittaa, että sähköautoilijat voivat käyttää mitä tahansa OCPP:tä tukevaa latausasemaa laitevalmistajasta riippumatta, yhdellä ja samalla sovelluksella. Toisin sanoen, samalla parkkipaikalla voi olla usean eri valmistajan latauslaitteet, mutta niitä on mahdollista käyttää yhdellä applikaatiolla, kuten eChargie:lla.

Reaaliaikainen seuranta:

OCPP mahdollistaa latauksen reaaliaikaisen seurannan. Sähköautoilijat voivat älypuhelimillaan tai muilla laitteilla seurata latauksen tilaa, mukaan lukien latausnopeus, jäljellä oleva aika ja kustannukset.

Laskutuksen avoimuus:

OCPP:n avulla laskutus on avoimempi. Sähköautoilijat voivat tarkastella latauksen yksityiskohtia, kuten latauskustannuksia, ja saada laskut reaaliaikaisesti. Tämä voi auttaa sähköautonkuljettajia budjetoimaan latauskulunsa ja suunnittelemaan matkansa sen mukaisesti. eChargie-sovelluksessa laskutus tapahtuu automaattisesti luottokortilta, joten laskutuksesta ei muodostu ylimääräistä vaivaa sähköautoilijalle.

Kaiken kaikkiaan OCPP voi hyödyttää sähköautonkuljettajia tarjoamalla enemmän mukavuutta, joustavuutta ja läpinäkyvyyttä latausprosessissa sekä edistämällä tehokkaampaa ja kestävämpää energiajärjestelmää.

Taloyhtiöt, julkiset parkkipaikat, ja muut latausmahdollisuuden tarjoajat hyötyvät

Myös latausinfraa tarjoavat toimijat, kuten taloyhtiöitt, julkisia pysäköintialueet, työnantajat ja asiakaspysäköintiä tarjoavat yritykset voivat hyötyä OCPP-yhteensopivasta teknologiasta:

Yhteensopivuus eri latausasemien kanssa:

OCPP mahdollistaa eri latausasemamallien ja verkko-operaattoreiden yhteensopivuuden, mikä helpottaa taloyhtiöitä valitsemaan latausasemia eri valmistajilta ja operaattoreilta.

1. Skaalautuvuus:

OCPP on skaalautuva ratkaisu, mikä tarkoittaa, että taloyhtiöt voivat laajentaa EV-latausinfrastruktuuriaan kysynnän kasvaessa. Ne voivat lisätä latausasemia tai jopa asentaa useita latausasemia pysäköintipaikkaa kohti riippuen pysäköintialueella olevien sähköautojen määrästä.

2. Keskitetty hallinta:

OCPP mahdollistaa latausinfrastruktuurin keskitetyn hallinnan, mikä tarkoittaa, että taloyhtiöt voivat valvoa ja hallita latausasemia etänä. Ne voivat tarkastella kunkin lataussession tilaa, seurata energiankulutusta ja hallita laskutusta ja maksuja.

3. Kustannussäästöt:

OCPP voi auttaa taloyhtiöitä säästämään kustannuksia optimoimalla energiankäyttöä, vähentämällä huippukysyntämaksuja ja välttämällä kalliita sähköinfrastruktuurin päivityksiä. Ne voivat myös hyötyä paremmasta kustannusten hallinnasta asettamalla lataussessioille tariffit, jotka voivat kattaa sähkökustannukset ja tuottaa lisätuloja.

4. Mukana kestävässä kehityksess:

OCPP voi edistää kestävämpää energiajärjestelmää antamalla taloyhtiöille mahdollisuuden hallita energiankulutustaan tehokkaammin. Ne voivat integroida latausinfrastruktuuriin uusiutuvia energialähteitä, kuten aurinko- tai tuulivoimaa, mikä voi auttaa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja tukea siirtymistä vähähiiliseen talouteen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että OCPP mahdollistaa skaalautuvan, joustavan ja keskitetyn ratkaisun sähköautojen latausinfrastruktuurin hallintaan. OCPP yhteensopivat teknologiapalvelut auttavat optimoimaan energiankulutusta, vähentämään kustannuksia ja tukemaan kestävää kehitystä.

eChargie on OCPP-edelläkävijä

Kehityksemme lähtökohta on tarjota ne digitaaliset ratkaisut, jotka palvelevat sähköautoilijaa parhaiten. eChargie-applikaatiolla on mahdollista käyttää sujuvasti Plug&Play laitteemme lisäksi, valikoituja Etrel:n keskinopeita latureita, sekä valikoituja ABB:n ja Enston laitteita, sekä kaikkia muita OCPP-yhteensopivia laitteita. Olemme osaltamme helpottamassa sähköautoilijoiden arkea ja luomassa helpompia, tehokkaampia, ja luotettavampia sähköisen liikenteen palveluita.

Kiinnostuitko?

Kirjoittanut Antti-Juho Nieminen
maaliskuuta 21, 2023
Kirjoittaja on elektroniikan ja automaatiotekniikan diplomi-insinööri, mutta siitä huolimatta ihan järki tyyppi. Ajatuksia saa haastaa, ja olla yhteydessä esimerkiksi LinkedIn:n kautta.