Tietosuojaseloste

Päivitetty 10.1.2023

Rekisterinpitäjä
Cation Oy (jäljempänä ”Cation”)
Y-TUNNUS: 2847771-6
OSOITE: Spårentie 2, 33960 Pirkkala
PUHELIN: +358405250722
Cation Oy omistaa ja hallinnoi eChargie-tuotemerkkiä.

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Katja Koponen c/o Cation Oy
Sähköposti: support@echargie.com

Rekisterin nimi
Cationin asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva asiakasrekisteri (”Cationin asiakasrekisteri”)

Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen ja personointiin, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, myyntiin, mielipidetutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.
Henkilötietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin Cationin markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien suoramarkkinointi, etämyynti ja mielipidetutkimukset.
Henkilötietojen käsittelyn yleinen edellytys: henkilötietolain 8 § 1 momentin 1, 2, 5, 6 ja 7 kohdat.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä tietoja:

  • etu- ja sukunimi
  • yhteystiedot (yrityksen käyntiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  • asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa
  • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
  • sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen), rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot
  • markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. markkinointiarpajaisiin ja –kilpailuihin sekä tapahtumiin osallistuminen)
  • asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. palveluiden osto- ja peruutustiedot, maksuttomien tuotteiden ja palveluiden tilaus- ja toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten puhelut, sähköpostit, chat- sekä tekstiviestit)
  • kieli
  • verkkokäyttäytymistä Cationin verkkosivustoilla ja -palveluissa koskevat tiedot (esim. linkkien klikkaukset, selatut internet-sivut, tulo- ja poistumissivustot)

Palvelun käytöstä tai muista asiakkaan itse antamista tiedoista analytiikan avulla pääteltyjä tietoja, esimerkiksi mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai kuuluminen tietynlaisten käyttäjien ryhmään.

Rekisterissä voidaan käsitellä rekisteröidyistä asiakkaista yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja: asiakasnumero, laskutus- ja perintätiedot, käyttäjätunnus, palvelun ominaisuuksien käyttötiedot

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
Rekisterissä olevia tietoja voidaan tietyissä tapauksissa luovuttaa kolmansille osapuolille.
Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.
Cation voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.
Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Cation myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

Rekisterin suojaus
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Emme ylläpidä manuaalisia asiakasrekistereitä.
Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Evästeet ja muut vastaavat tekniikat
Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan tunnistaa.
Cation käyttää verkkosivuillaan evästeitä, tarkoituksena parantaa sivuston käyttökokemusta (esim. mahdollistamaan sen, että asiakkaan ei ole välttämätöntä syöttää kirjautumistietojaan joka kerta uudelleen). Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään myös verkkopalvelun käytettävyyden ja käytön analysoimiseksi, turvallisuuden parantamiseksi, käytön seurantaan ja sivuston kehittämiseksi.
Evästeitä ja niistä saatua tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun viestinnän, mainonnan ja sisällön tuottamiseen verkkopalvelussa, sivuston kehittämiseen sekä markkinointitoimenpiteiden mittaamisessa ja optimoinnissa.
Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin palvelujen toimivuudelle, joten Cation ei takaa kaikkien palvelujen toimivuutta, jos evästeet eivät ole käytössä.
Cationin verkkopalvelun markkinointiyhteistyökumppaneiden evästeet mahdollistavat mainonnan kohdentamisen ja mittaamisen myös muiden markkinointiyhteistyöhön osallistuvien yritysten internetsivustoilla.

Henkilökohtaisten tietojen säilytys
Cation säilyttää käyttäjien henkilökohtaiset tiedot sähköpostitiedottamiseen liittyviä tietoja lukuun ottamatta EU:n alueella. Cation säilyttää henkilökohtaisia tietoja tarvittavan ajan, jotta yritys voi täyttää tietosuojakäytännössään kuvatut tarkoitukset, ellei pidempää säilytysaikaa edellytetä lakisääteisesti.
Henkilötietoja Cationista saa poistettua ottamalla yhteyttä Cationinn asiakaspalveluun sähköpostilla osoitteeseen: support@echargie.com. Selvitämme mikä poiston laajuus on, ja mitä sivuseuraamuksia poistamisella on. Mikäli tietoja poistetaan Cationista, poistosta ei jää arkistoversiota.

Cationin sitoutuminen Cationin asiakkaiden tietosuojan turvaamiseen
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Cation huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien ylläpitotunnuksia ja muita palvelun turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tietosuojaan liittyvät kysymykset
Jos haluat yksityiskohtaisempia tietoja Cationin tietosuojakäytännöstä, tai haluat tehdä henkilötietoihisi liittyvän kyselyn tai muutospyynnön, ole meihin yhteydessä. Vastaamme yhteydenottoon mahdollisimman pian.
Cation kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivuillaan osoitteessa www.echargie.com. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Cation suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.